E.G. Arghyrakis & Co  
 
  Commercial law firm  
     
       
Merenkulkuun liittyvat oikeusjutut. Tervetuloa
 

Tervetuloa E.G. ARGHYRAKIS & CO. -yrityksen esittelysivulle. (Asianajajat / Solicitors) suomeksi.

Merenkulkuun liittyvät oikeusjutut: Lontoo on maailman keskus, joka johtaa merenkulkuun liittyvien riita-asioiden päätöksiä välimiesoikeuden tuomarien toimesta, jotka ovat London Maritime Arbitrators’ Associationin eli LMAA:n (Lontoon merenkulun välimiesoikeuden tuomareiden liiton) jäseniä, asianajajia (Englannissa ja Walesissa tuomioistuimen edessä esiintymiseen erikoistuneita) ja eri alojen teknisiä asiantuntijoita sekä kauppa- ja merioikeuteen erikoistuneita tuomareita, jotka johtavat erityisesti kauppaan ja merenkulkuun liittyviä kanteita käsitteleviä tuomioistuimia.

E.G. Arghyrakis & Co. -yrityksessä yhdistyvät pitkä kokemus merenkulun alalla ja suuri tekninen asiantuntemus. Toimipaikkamme on Lontoon Cityssä tuomioistuinten lähellä.

Erikoisalaamme ovat merenkulkua, raaka-aineita, vakuutusta ja kauppaa koskevat oikeusjutut. Edustamme laivanvarustajia, rahdinantajia, vakuuttajia, varustajien vastuuvakuutusyhdistyksiä, kaupanharjoittajia, telakoita, polttoainevarastointiyrityksiä, öljy-yhtiöitä ja muita kaupallisia henkilöitä.

Voimme antaa neuvoja ja apua seuraavanlaisissa jutuissa:

 • Rahtauksen osapuolien väliset riidat (aikataulu, reitti, sopimukset, miehittämättömän aluksen rahtaus)
 • Rahtiin liittyvät kanteet
 • Laivanrakennussopimukset
 • Keskinäisten vastuuvakuutus- sekä vakuutusturva- ja puolustusyhdistysten sääntöjä koskeva neuvonta
 • Rahtikirjoja ja muita asiakirjoja koskevat kanteet ja riidat
 • Sopimusmuistioita sekä myyntiä ja ostoa koskevat riita-asiat
 • Alusten pidätys ja varojen jäljitys
 • Alusten rekisteröinti ja rahoitus
 • Törmäykset, pelastus, yhteiset haverit, saasteet ja hylkyjen raivaus
 • Kauppatavaroita koskevat riita-asiat
 • Runkoa ja koneita koskevat kanteet
 • Välitystoimintaa koskevat kanteet
 • Muut sopimuksiin liittyvät kaupalliset ja vakuutuskanteet

Toimisto hoitaa usein asioita, jotka vaativat välittömiä toimenpiteitä, kuten törmäyksiä tai muita merellä tapahtuvia onnettomuuksia sekä alusten tai muiden varojen pidätyksiä.

Lisäksi osallistumme sopimusten tai erikoisehtojen laadintaan tai neuvotteluun. Neuvomme riitojen ratkaisumenetelmissä, joihin kuuluvat välimiesmenettely ja sovittelu.

Meillä on vakiintuneita asiakasyhteyksiä ja kansainväliset suhteemme juridisiin kirjeenvaihtajiin ja asiantuntijoihin ovat vahvat.

Olemme käytettävissä ympäri vuorokauden joka päivä.

Puh.: +44 (207) 353 2302 (24 h).

E. George Arghyrakis
Yhtiökumppani / Osakas
Englannin ja Walesin Korkeimman oikeuden asianajaja / Solicitor of the Supreme Court of England & Wales
Osaa englantia, kreikkaa, ranskaa ja espanjaa
Sähköposti: ega@egalegal.com

Louise Glover
Yhtikumppani / Osakas
Englannin ja Walesin Korkeimman oikeuden asianajaja / Solicitor of the Supreme Court of England & Wales
Osaa englantia ja ranskaa
SSähköposti: slg@egalegal.com

Isabel Roncero
Toimistopäällikkö / Office Manager
Osaa englantia ja espanjaa
Sähköposti: ird@egalegal.com