E.G. Arghyrakis & Co  
 
  Commercial law firm  
     
       
Merenkulkuun liittyvat oikeusjutut. valkommen
 

Välkommen till advokatfirman E.G. ARGHYRAKIS & CO:s webbsida på svenska.

Sjörättsliga tvister: London är världens ledande centrum när det gäller avgörande av sjörättsliga tvister med skiljedomare från London Maritime Arbitrators’ Association (LMAA), advokater/barristers (i England och Wales advokater som är specialiserade på tvistemål) och tekniska experter av alla slag samt med domare, specialister i handelsrätt och sjörätt, som leder förhandlingarna i de domstolar som handlägger handelsrättsliga och sjörättsliga frågor.

E.G. Arghyrakis & Co. kombinerar sin långa erfarenhet inom det sjörättsliga området med en omfattande fackkunskap. Vi har vår bas i Londons City, nära domstolarna.

Vi är specialiserade på tvister om skeppning och handelsvaror, försäkringstvister och handelsrättsliga tvister. Vi representerar skeppsredare, befraktare, försäkringsgivare, P & I-klubbar, affärsmän, skeppsvarv, bunkerbränsleleverantörer, oljebolag och andra handelsfirmor.

Vi står till tjänst med ledning och rådgivning när det gäller:

 •  Certepartitvister (tider, resa, sjöfraktavtal, bareboat charter)
 • Tvister avseende last
 • Skeppsbyggnadsavtal
 • Regler i P & I- och FD & D-klubbar
 • Reklamationer och tvister om B/L (konossement) och andra dokument
 • Tvister avseende MoA och andra köp- och försäljningsavtal
 • Kvarstad på fartyg och lokalisering av värdeföremål
 • Fartygsregistrering och fartygsekonomi
 • Kollision, bärgning, gemensamt haveri, miljöföroreningsskador och avlägsnande av skeppsvrak
 • Försäljning av gods och remburs-tvister
 • H & M-tvister
 • Mäklartvister
 • Andra anspråk avseende handels- och försäkringsavtal

Firman agerar ofta i frågor som fordrar omedelbar respons, såsom vid kollisioner eller andra incidenter till sjöss, kvarstad på fartyg eller andra tillgångar.

Vi är också ofta inblandade i upprättandet av eller förhandlingarna om kontrakt eller speciella klausuler. Vi tillhandahåller rådgivning om metoder för att lösa tvister, inklusive skiljedomsförfaranden och medling.

Vi har mångåriga förbindelser med våra kunder och ett internationellt och brett kontaktnät med juridiska medarbetare och experter.

Vi är anträffbara 24 timmar om dygnet/7 dagar i veckan
Tel.: +44 (207) 353 2302 (24 timmar om dygnet)

George Arghyrakis
Partner
Advokat vid Högsta domstolen i England och Wales/Solicitor of the Supreme Court of England & Wales
Engelska, grekiska, franska, spanska
E-mail: ega@egalegal.com

Louise Glover
Partner
Advokat vid Högsta domstolen i England och Wales/Solicitor of the Supreme Court of England & Wales
Engelska, franska
E-mail: slg@egalegal.com

Isabel Roncero
Kontorschef/Office Manager
Engelska, spanska
E-mail: ird@egalegal.com